MEDIATION


Wat is mediation?

Mediation of bemiddeling houdt in dat de partijen aan de mediation zelf het conflict oplossen door onderhandelingen, onder leiding van een onafhankelijke mediator.

Beide partijen willen gehoord worden en zij worden tijdens de mediation ondersteund om hun eigen 'verhaal' te vertellen, zonder onderbreking van de ander. Als mediator luister ik goed en vraag ik door naar onderliggende verlangens en behoeften en vat dit vervolgens samen. Ik ben daarin neutraal en kies geen partij, ik leef mij in beide partijen in.   Er wordt doorgevraagd tot beide partijen erkennen dat de kern van het probleem is benoemd.   Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter.

Daarna wordt gekeken welke handelingsperspectieven er zijn. Ook hier moet de tijd voor genomen worden, want wat de ene partij wil kan voor de andere partij onacceptabel zijn. Na verloop van tijd vindt er besluitvorming plaats.  

Wanneer mediation?
Mediation is een goed middel als je in een impasse zit in je relatie.  Ook is het een goed middel als partijen in een afhankelijkheidsrelatie zitten met elkaar en beseffen dat afspraken onontkoombaar zijn.  Daarom is het heel geschikt bij  echtscheidingskwesties.


Kindbehartiger

Hebben jullie al een advocaat of mediator? Jullie kunnen mij ook alleen voor de kinderen inschakelen. Als gecertificeerd Kindbehartiger kan ik hen dan ondersteunen en begeleiden in de voor hen ook heel lastige scheidingssituatie.