Kindbehartiger

De manier waarop een kind na de scheidingssituatie voelt dat het van beide ouders mag en kan blijven houden is essentieel.

Wat kan een Kindbehartiger betekenen voor kinderen en ouders in een scheidingssituatie? 
De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem, hen uitleg te geven en hun positie te borgen. Het liefst zo vroeg mogelijk, maar ook (enkele) jaren na de scheiding. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief en vertaalt deze richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig richting het juridisch speelveld.


Een Kindbehartiger kan op verschillende manieren helpen:

  • Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn maar zich opnieuw problemen voordoen.
  • Wanneer ouders in een juridische procedure verwikkeld zijn en de stem van het kind verloren lijkt te gaan.
  • Wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen.
  • Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor een kind zijn. Soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning.  Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.


De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen en hun ouders/verzorgers en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

Sta je als ouder(s) op het punt om een juridische procedure op te starten? Overweeg dan ook om (eerst) advies in te winnen bij mij als Kindbehartiger. Binnen enkele sessies kunnen al belangrijke inzichten worden geboden!


Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie Kindbehartiger. Wil je meer weten over Kindbehartiger, kijk dan op: www.kindbehartiger.nl

.